Polityka prywatności

Definicje

Polityka prywatności: poniższa polityka;
Użytkownik: każdy użytkownik Witryny internetowej;
ZJPL: ZJPL International Lawyers
Witryna internetowa: witryna internetowa pod adresem www.zjpl.eu.

Postanowienia ogólne

1.1.
W niniejszej Polityce prywatności opisujemy sposób przetwarzania przez ZJPL danych osobowych Użytkowników.1.2.
Dane osobowe przetwarzane przez ZJPL to: nazwisko, adres (e-mail), numer telefonu, nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej i pozostałe dane przekazane ZJPL.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

2.1.
ZJPL gromadzi dane osobowe i firmowe, gdy Użytkownik przekaże je ZJPL za pośrednictwem Witryny internetowej (na przykład poprzez prośbę o udzielenie informacji o usługach lub produktach ZJPL, złożenie w ZJPL zamówienia lub zgłoszenie chęci subskrybowania biuletynu ZJPL).

2.2.1
W przypadku, gdy Użytkownik poprosi ZJPL o informacje o usługach i produktach, ZJPL przetwarza dane osobowe, by taką prośbę spełnić.

2.2.2
W przypadku złożenia zamówienia przez Użytkownika, ZJPL wykorzystuje dane osobowe, by takie zamówienie zrealizować.

2.2.3
W przypadku rozpoczęcia przez Użytkownika subskrypcji biuletynu, ZJPL będzie wykorzystywać dane osobowe do przesyłania biuletynu.

2.3
Ponadto ZJPL może wykorzystywać dane osobowe do informowania Użytkowników o produktach lub usługach ZJPL, które mogłyby być dla nich interesujące. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na takie wykorzystanie danych, może skontaktować się z administratorem: info@zjpl.eu.

Przekazywanie danych osobom trzecim

3.1
ZJPL nie będzie przekazywać danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że:

3.1.1
Przekazanie odbywa się w wymienionych w niniejszej Polityce prywatności celach, do wybranego przez ZJPL przetwarzającego, z którym ZJPL zawarła umowę, na mocy której przetwarzający zapewnia dostateczne gwarancje w zakresie technicznych i organizacyjnych środków ochrony dla zleconego przetwarzania lub

3.1.2
Na podstawie obowiązku ustawowego ZJPL jest zobowiązana do przekazania danych osobowych uprawnionym organom.

Pliki cookie

4.1
ZJPL stosuje tak zwane pliki cookie. Dostępna tutaj polityka plików cookie zawiera dalsze informacje o sposobach i celach wykorzystywania plików cookie.

Zmiana/usunięcie danych osobowych

5.1
Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawy, uzupełniania, usuwania i ochrony danych osobowych.

5.2
Aby skorzystać z tego prawa lub w przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, Użytkownik może skontaktować się z ZJPL, pisząc na adres info@zjpl.eu .

5.3
Użytkownicy mogą rezygnować z subskrypcji biuletynu, przesyłając e-mail na adres info@zjpl.eu.

Termin przechowywania danych

6.1
ZJPL przechowuje dane osobowe przez 24 miesiące od ostatnich odwiedzin Witryny internetowej, chyba że zgodnie z przepisami prawa obowiązuje dłuższy termin.

Zabezpieczenia

7.1
ZJPL podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed utratą lub bezprawnym przetworzeniem, w tym zabezpieczyła dostęp do systemu zarządzania treściami na swojej stronie.

Zmiany w Polityce prywatności

8.1
ZJPL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na tej stronie. ZJPL zaleca zatem Użytkownikom regularne odwiedzanie tej strony, by sprawdzać, czy wprowadzono zmiany. Obecna Polityka prywatności została uzupełniona 8 września 2016 r.

×

Nota prawna

„ZJPL”, „ZJPL International Lawyers” lub „Kancelaria” odnosi się do międzynarodowej aliancji kancelarii prawnych, w skład którego wchodzą ZJPL Znyk, Jaworski, Pietrzyk, Lewandowski sp.p, ZJPL Pietrzyk & Kollegen Rechtsanwälte, ZJPL Lewandowski Advocatenkantoor B.V., z których każda jest oddzielną jednostką organizacyjną świadczącą usługi doradztwa prawnego zgodnie z prawem obowiązującym w danej jurysdykcji.