Specjalizacje

Prawo spółek handlowych oraz fuzje & przejęcia
Prawo handlowe także w aspekcie międzynarodowym
Międzynarodowe prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, delegowanie i użyczanie pracowników
Międzynarodowe prawo podatkowe
Prawo budowlane
Prawo karne gospodarcze / prawo karne skarbowe
Reprezentacja procesowa przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi oraz organami administracji państwowej
Planowanie sukcesji / ochrona aktywów
×

Nota prawna

„ZJPL”, „ZJPL International Lawyers” lub „Kancelaria” odnosi się do międzynarodowej aliancji kancelarii prawnych, w skład którego wchodzą ZJPL Znyk, Jaworski, Pietrzyk, Lewandowski sp.p, ZJPL Pietrzyk & Kollegen Rechtsanwälte, ZJPL Lewandowski Advocatenkantoor B.V., z których każda jest oddzielną jednostką organizacyjną świadczącą usługi doradztwa prawnego zgodnie z prawem obowiązującym w danej jurysdykcji.