Adam Znyk
Adwokat
Oddziały: Toruń Warszawa
Tel: + 48 56 65 22 302
Fax: + 48 56 65 22 257
e-mail: a.znyk@zjpl.eu

Doświadczenie

Adam ukończył Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu w 1992 roku, otrzymując nagrodę za pracę dyplomową poświęconą przestępczości gospodarczej. W 1993 roku pracował w Stanach Zjednoczonych (Houston, TX), gdzie na podstawie umowy zawartej z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) prowadził konsultacje dotyczące polskich przedsiębiorstw, które były zainteresowane nawiązaniem kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi.

W tym czasie odbywał równolegle praktykę w firmie prawniczej w Houston, uczestnicząc w procesie doradztwa dla firm amerykańskich na temat prawych aspektów inwestycji w Polsce. Jednocześnie ukończył szkołę językową (ESL) na Sam Houston State University w Huntsville, TX. W 1995 roku, w ramach stażu podczas aplikacji adwokackiej, odbył kilkumiesięczną praktykę w kancelarii adwokackiej w Houston, gdzie poznawał międzynarodowe standardy prawa, zasady funkcjonowania amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości i organizacji adwokatury. Aplikację adwokacką zakończył w 1999 roku egzaminem nagrodzonym najwyższą oceną.

Adam uczestniczył w wielu procesach związanych z przejęciem kontroli w spółkach prawa handlowego. Był uczestnikiem wielu konferencji krajowych i zagranicznych poświęconych zagadnieniom związanym z prawem gospodarczym.

Członek rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Toruniu od 1995 roku.

Od 2010 roku był wspólnikiem kancelarii działającej pod nazwą Znyk, Jaworski, Pietrzyk spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu przy ul. Batorego 5, związanej partnersko z kancelarią Pietrzyk & Kollegen z Düsseldorfu, zaś od 2016 roku jest partnerem w kancelarii ZJPL Znyk, Jaworski, Pietrzyk, Lewandowski spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, której wspólnicy prowadzą kancelarie adwokackie w Polsce (Toruniu i Warszawie), w Niemczech (Düsseldorfie) oraz w Holandii (Amsterdamie).

Specjalizacja

  • prawo spółek handlowych, fuzje & przejęcia
  • prawo umów
  • prawo pracy
  • prawo podatkowe
  • prawo karno-skarbowe

Języki

Polski
Angielski
×

Nota prawna

„ZJPL”, „ZJPL International Lawyers” lub „Kancelaria” odnosi się do międzynarodowej aliancji kancelarii prawnych, w skład którego wchodzą ZJPL Znyk, Jaworski, Pietrzyk, Lewandowski sp.p, ZJPL Pietrzyk & Kollegen Rechtsanwälte, ZJPL Lewandowski Advocatenkantoor B.V., z których każda jest oddzielną jednostką organizacyjną świadczącą usługi doradztwa prawnego zgodnie z prawem obowiązującym w danej jurysdykcji.