Gert Jan Bennen
Doradca podatkowy
Tel: + 31 20 227 0000
e-mail: amsterdam@zjpl.eu

Doświadczenie

Gert Jan ukończył studia prawa niderlandzkiego na Uniwersytecie w Amsterdamie (1985) oraz studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Rotterdamie (1984).

Gert Jan jest specjalista z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego. Zanim w 1996 roku wraz z kilkoma partnerami rozpoczął prowadzenie własnej praktyki pracował ponad 6 lat jako doradca podatkowy w Ernst & Young w Amsterdamie, Rotterdamie i w Sydney (Australia).

Dzięki międzynarodowemu profilowi i doświadczeniu Gert Jan czuje się świetnie jako doradca podatkowy przedsiębiorstw prowadzących międzynarodowe interesy.

Gert Jan jest członkiem rad nadzorczych kilku przedsiębiorstw i pełni także funkcje doradcze zarządu w kilku przedsiębiorstwach.

Od 2016 roku Get Jan ściśle współpracuje z ZJPL International Lawyers w Amsterdamie.

Specjalizacja

  • Niderlandzkie prawo podatkowe
  • Międzynarodowe prawo podatkowe

Języki

Angielski
Holenderski
Niemiecki
Francuski
×

Nota prawna

„ZJPL”, „ZJPL International Lawyers” lub „Kancelaria” odnosi się do międzynarodowej aliancji kancelarii prawnych, w skład którego wchodzą ZJPL Znyk, Jaworski, Pietrzyk, Lewandowski sp.p, ZJPL Pietrzyk & Kollegen Rechtsanwälte, ZJPL Lewandowski Advocatenkantoor B.V., z których każda jest oddzielną jednostką organizacyjną świadczącą usługi doradztwa prawnego zgodnie z prawem obowiązującym w danej jurysdykcji.