Michał Jan Jaworski LLM
Adwokat
Oddziały: Düsseldorf Warszawa
Tel: + 48 22 654 07 59
Fax: + 48 56 65 22 257
e-mail: m.jaworski@zjpl.eu

Doświadczenie

Michał ukończył prawo na UMK w Toruniu (praca magisterska z oceną bdb w Katedrze Prawa Handlowego) oraz studia LLM z międzynarodowego prawa podatkowego na Stellenbosch University w RPA (cum laude). Był stypendystą Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD na Universität Osnabrück, Eberhard Karls Universität w Tübingeni i w Wyższym Sądzie Krajowym (Oberlandesgericht) w Düsseldorfie.  W 2006 r. egzamin adwokacki w Polsce zdał z oceną celującą. Od 2007 r. jest adwokatem wykonującym zawód w Polsce oraz w Niemczech- członkiem Izby Adwokackiej w Düsseldorfie. Michał przez kilka lat koncentrował swoją działalność zawodową w Düsseldorfie, obecnie jest partnerem zarządzającym kancelarii ZJPL Pietrzyk, Znyk, Jaworski, Lewandowski sp.p. w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowym doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą o charakterze międzynarodowym. Doradzał przy szeregu transgranicznych przejęć i transakcji nabycia przedsiębiorstw na rynku polskim i niemieckim, w tym w ostatnich kilku latach m.in. przy największych polskich inwestycjach w sektorze automotive w Niemczech, nabyciu od inwestora japońskiego większościowego udziału w spółce produkcyjnej w specjalnej strefie ekonomicznej w Polsce, nabyciu od inwestorów finansowych spółki produkcyjnej w Polsce na rzecz niemieckiego inwestora branżowego.

Doradza przy tworzeniu międzynarodowych struktur holdingowych, krajowym i transgranicznym łączeniu, przekształcaniu oraz restrukturyzacji spółek. W sprawach związanych z problematyką niemiecką od lat doradza jednemu z największych polskich banków.  Doradzał przy wejściu na polski rynek kilku inwestorom ukraińskim z branży IT.

Od lat zajmuje się problematyką transgranicznego świadczenia usług, w szczególności delegowania i użyczania pracowników. Reprezentuje przedsiębiorców w trudnych sprawach z elementami transgranicznym przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Klientom indywidualnym pomaga przy planowaniu sukcesji i ochronie aktywów.

Michał jest autorem kilku publikacji z zakresu prawa gospodarczego oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Często występuje jako prelegent na konferencjach, warsztatach i seminariach – jego wystąpienia poświęcone są prawnym i podatkowym aspektom transgranicznej działalności gospodarczej, w tym delegowaniu i transgranicznemu użyczaniu pracowników. Stale współpracuje z Polską Izbą Gospodarczą w Niemczech oraz Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia.

Specjalizacja

  • Prawo spółek
  • Fuzje i przejęcia
  • Międzynarodowe prawo podatkowe
  • Międzynarodowe prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – delegowanie i użyczanie pracowników
  • Planowanie sukcesji i ochrona aktywów

Języki

Polski
Angielski
Niemiecki
Rosyjski
Afrikaans

Publikacje

Dopisek do publikacji

Jurysdykcja szczególna miejsca wykonania umowy w europejskim prawie procesowym

Palestra nr 3-4 / 2009

Kwalifikacja placu budowy oraz prac budowlanych i instalacyjnych jako zakładu na gruncie polsko - niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Monitor Podatkowy 3 / 2010

Postać i zakres roszczenia odszkodowawczego w związku z naruszeniem umowy na gruncie art. 74 Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG).

Article published in polish. Title translates to: “Liability for and extent of damages for breach of contract under art. 74 of the Vienna Convention”

Возмещение убытков на основании ст. 74 Конвенции оон о договорах международной купли-продажи товаров

(współautorstwo dr Vadim Samaryn z Państwowego Uniwersytetu w Mińsku), ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВОЕ ПРАВО 2011/ 6 -7 (104 -105)

Opinia do wyroku SN II UK 565/13 i artykułu „Będzie trudniej zarabiać w Unii”

Rzeczpospolita Prawo co dnia z 4 czerwca 2014 r.

×

Nota prawna

„ZJPL”, „ZJPL International Lawyers” lub „Kancelaria” odnosi się do międzynarodowej aliancji kancelarii prawnych, w skład którego wchodzą ZJPL Znyk, Jaworski, Pietrzyk, Lewandowski sp.p, ZJPL Pietrzyk & Kollegen Rechtsanwälte, ZJPL Lewandowski Advocatenkantoor B.V., z których każda jest oddzielną jednostką organizacyjną świadczącą usługi doradztwa prawnego zgodnie z prawem obowiązującym w danej jurysdykcji.