Peter van der Linden
Prawnik
e-mail: amsterdam@zjpl.eu

Doświadczenie

Peter ukończył prawo niderlandzkie na Uniwersytecie w Maastricht i międzynarodowe prawo pracy na Uniwersytecie w Tilburgu. W czasie studiów część programu odbył na Uniwersytecie w Nicei (Francja). W 2013 roku ukończył specjalistyczne studia post-doktoralne z zakresu prawa pracy na Radboud University w Nijmegen.

W latach 2008 – 2014 był członkiem Izby Adwokackiej w Amsterdamie i prowadził praktykę adwokacką z zakresu międzynarodowego prawa pracy i migracji pracowników w renomowanej Amsterdamskiej kancelarii. W latach 2014 – 2016 pracował jako Legal Counsel w międzynarodowej spółce notowanej na giełdzie papierów wartościowych z filiami w 60 krajach. Obecnie Peter prowadzi własną praktykę doradztwa HR i prawa pracy i współpracuje ściśle z amsterdamską kancelarią ZJPL International Lawyers.

Specjalizacja

  • Niderlandzkie prawo pracy
  • Międzynarodowe prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – delegowanie i użyczanie pracowników

Języki

Angielski
Holenderski
Niemiecki
Francuski
×

Nota prawna

„ZJPL”, „ZJPL International Lawyers” lub „Kancelaria” odnosi się do międzynarodowej aliancji kancelarii prawnych, w skład którego wchodzą ZJPL Znyk, Jaworski, Pietrzyk, Lewandowski sp.p, ZJPL Pietrzyk & Kollegen Rechtsanwälte, ZJPL Lewandowski Advocatenkantoor B.V., z których każda jest oddzielną jednostką organizacyjną świadczącą usługi doradztwa prawnego zgodnie z prawem obowiązującym w danej jurysdykcji.