Steven Arnold
Advocaat
Tel: + 31 20 227 0000
e-mail: amsterdam@zjpl.eu

Doświadczenie

Steven jest członkiem niderlandzkiej Izby Adwokackiej od 1993 roku. W 2007 roku Steven ukończył post-doktoralne studia Stowarzyszenia Adwokatów Prawa Nieruchomości w zakresie prawa najmu lokali.

Do 2014 roku był partnerem renomowanej amsterdamskiej kancelarii, gdzie kierował działem prawa nieruchomości i prawa budowlanego. Od 2014 roku Steven prowadzi samodzielną praktykę adwokacką w ramach PHAROS advocaten i ściśle współpracuje z ZJPL International Lawyers.

Steven specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie najmu lokali. Do jego klientów należą między innymi inwestorzy, deweloperzy, prywatni właściciele nieruchomości komercyjnych oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Steven prowadzi klientów w ramach wynajmu mieszkań i powierzchni komercyjnych a także doradza przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości. Ponadto Steven doradza przedsiębiorcom budowlanym w zakresie prawa budowlanego.

Steven chętnie przyczynia się do rozwiązywania sporów. Od lat prowadzi specjalistyczną praktykę prawa procesowego w postepowaniach arbitrażowych, cywilnych i administracyjnych.

Steven jest członkiem Stowarzyszenia Adwokatów Prawa Nieruchomości oraz Stowarzyszenia Prawa Procesowego.

Steven doradza klientom ZJPL International Lawyers w zakresie prawa nieruchomości i prawa najmu oraz w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

Specjalizacja

  • Prawo procesowe: arbitraże, postępowania cywilne i administracyjne
  • Niderlandzkie prawo nieruchomości i najmu
  • Niderlandzkie prawo budowlane

Języki

Angielski
Holenderski
Niemiecki
×

Nota prawna

„ZJPL”, „ZJPL International Lawyers” lub „Kancelaria” odnosi się do międzynarodowej aliancji kancelarii prawnych, w skład którego wchodzą ZJPL Znyk, Jaworski, Pietrzyk, Lewandowski sp.p, ZJPL Pietrzyk & Kollegen Rechtsanwälte, ZJPL Lewandowski Advocatenkantoor B.V., z których każda jest oddzielną jednostką organizacyjną świadczącą usługi doradztwa prawnego zgodnie z prawem obowiązującym w danej jurysdykcji.